सौजन्यासाठी समानार्थी शब्द

सौजन्यासाठी समानार्थी शब्द | 270

Samanarthi Shabd

सौजन्यासाठी समानार्थी शब्द

सौजन्यासाठी समानार्थी शब्द
सौजन्यासाठी समानार्थी शब्द

आज, समानार्थी शब्दांच्या श्रेणीमध्ये, आम्ही sake हा समानार्थी शब्द घेऊन आलो आहोत. शेवटी सेवा म्हणजे काय? आदरातिथ्य हा शब्द एखाद्याच्या आदरातिथ्याला सूचित करतो. एखाद्याच्या घरी पाहुणे गेल्यावर त्याच्याशी ज्या पद्धतीने वागणूक दिली जाते, सेवेच्या भावनेने, त्याला पाणी आणणे, त्याच्या गरजांची काळजी घेणे, त्याला जेवण देणे, त्याच्या झोपण्याची व्यवस्था करणे इ. आता जाणून घेऊया खतीरदारी या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?

सौजन्यासाठी समानार्थी शब्द:- 

खातीरदारीचे समानार्थी शब्द आहेत

 1. आदरातिथ्य,
 2. आदरातिथ्य,
 3. आदरातिथ्य,
 4. आदरातिथ्य,
 5. आदरातिथ्य,
 6. आदरातिथ्य,
 7. आदरातिथ्य,
 8. अतिथी सेवा,
 9. आदर ,इ.

खातीरदारीचे समानार्थी शब्द = स्वागत, आदरातिथ्य, आदरातिथ्य, आदरातिथ्य, आदरातिथ्य, आदर, आदर इ.

आपल्या देशात पाहुण्याला देवतेचे नाव दिले गेले आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा कोणाच्या घरी पाहुणे येतात तेव्हा त्याचे स्वागत केले जाते आणि त्याच्या गरजाही चांगल्या प्रकारे लक्षात घेतल्या जातात.

 1. प्रश्न: व्याकरणातील खातीरदारी या शब्दाचे मुख्य समानार्थी शब्द लिहा.

उत्तरः खातीरदारी या शब्दाचे प्रमुख समानार्थी शब्द खालीलप्रमाणे आहेत –

खातीरदारी = आदरातिथ्य, आदर, स्वागत, आदरातिथ्य, आदरातिथ्य, आदरातिथ्य, आदर इ.

 1. प्रश्न : खातीरदारी या शब्दाचा अर्थ काय आहे?

उत्तर: खातीरदारी या शब्दाचा अर्थ त्याच्या समानार्थी शब्दांवरून दिसून येतो जसे – खातीरदारी = स्वागत, आदरातिथ्य, आदरातिथ्य, आदरातिथ्य, आदरातिथ्य, आदर, इ.


Light effect

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *