पुरोगामी विरुद्धार्थी शब्द मराठी

पुरोगामी चा विरुद्धार्थी शब्द | Purogami opposite word in marathi

Samanarthi Shabd

पुरोगामी चा विरुद्धार्थी शब्द मराठी | Purogami opposite word in marathi

पुरोगामी विरुद्धार्थी शब्द मराठी
पुरोगामी विरुद्धार्थी शब्द मराठी

 

पुरोगामी:- पश्चगामी
Purogami:- Pashchgami

 

 

विरुद्धार्थी अर्थाने वापरल्या जाणार्‍या शब्दांना ‘विरुद्धार्थी शब्द‘ किंवा ‘विरुद्धार्थी शब्द’ असे म्हणतात. अशाप्रकारे – ‘जे शब्द नेहमी समोरच्या शब्दाचा विरुद्धार्थी अर्थ व्यक्त करतात त्यांना ‘विपरीत शब्द’ म्हणतात. उदाहरणार्थ, सुरुवातीचा शेवट, आदराचा अनादर, अन्नाचा अभाव.’ वेळ, काळ, अवस्था, गुण आणि कृती यांच्या आधारावर शब्दांमधील त्या संबंधाला ‘विपरीतार्थी शब्द’ असेही म्हणतात, जे विरुद्ध अर्थ व्यक्त करतात. एकमेकांना. आहेत. जसे येणे आणि जाणे, रात्र आणि दिवस, जीवन आणि मृत्यू इ.

विरुद्धार्थी शब्दांमध्ये, हे लक्षात ठेवले जाते की जर एखादा शब्द संज्ञा वाक्यांशाचा असेल तर त्याचे विरुद्धार्थी शब्द देखील संज्ञा वाक्यांशाच्या आधारावर असावे. त्याच आधारावर, विशेषणाच्या विरुद्ध क्रिया विशेषण आहे, क्रियापदाच्या विरुद्ध क्रियाविशेषण आहे आणि क्रियाविशेषणाच्या विरुद्ध क्रियाविशेषण आहे.

रिमझिम पावसात पहाटेची आस, असह्य दु:खात सुखाची आस, मानापमानाच्या जीवनात मानाची आस आणि सन्मानाच्या जीवनात अपमानाची भीती, कुठेतरी प्रेम असते. एखाद्या गोष्टीसाठी आणि कुठेतरी त्याच गोष्टीबद्दल द्वेष आहे. अशाप्रकारे, निसर्गाच्या कृतींमध्ये आपल्या सर्वांना विपरीत क्रिया जाणवते. शब्द, घटक, पदार्थ, वस्तू इत्यादींचे मूलभूत महत्त्व आणि क्षमता अर्थपूर्णपणे समजून घेण्यासाठी विरुद्ध किंवा विरुद्धार्थी शब्द वापरला जातो. उदाहरणार्थ, अग्नीच्या ज्वाला शांत करण्यासाठी, त्याचे कट म्हणजे उलटे पाणी, ज्याचा वापर करून आपण अग्निची ज्योत शांत करतो. जेवढी शक्ती अग्नीच्या ज्वालामध्ये असते, तेवढीच शक्ती पाण्याच्या शीतलतेमध्ये असते.

पुरोगामी शब्दाचे वाक्य उदाहरण

  1. भारतातील केरळ हे शिक्षण क्षेत्रात पुरोगामी राज्य आहे.
  2. भारतीय उद्योजक रतन टाटा ही पुरोगामी विचारांची हस्ती आहे.
  3. देशाच्या विकासासाठी पुरोगामी नेता हवा असतो.
  4. प्राचीन भारतीय शास्त्रज्ञ पुरोगामी विचारांचे होते.

नोंद:-

तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला कमेंट करून विचारू शकता. आम्ही तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर आमच्या वेबसाइटवर (allsmarthindi.com) लवकरात लवकर प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न करू. तसेच, तुमच्याकडे अभ्यासाशी संबंधित कोणताही विषय असल्यास जो इंटरनेटवर उपलब्ध नाही, तर तुम्ही आमच्या वेबसाइटद्वारे इंटरनेटवर प्रकाशित करू शकता.

SHAKE EFFECT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *